Музиката на Панверитмията
Аранжимент: Петър Ганев
Изпълняват: Надя Колева - сопран
и струнен квинтет от ансамбъл "Софийски солисти": Петър Ганев - цигулка,
Никола Върбанов - цигулка, Огнян Константинов - виола,
Димитър Тенчев - виолончело, Цветомир Лазаров - контрабас

Вариант за игра с добавена пауза и камбанка в началото на всяко упражнение
 1. Първият ден на пролетта
   
   Версия с четен брой тактове (mp3) според нотния ръкопис от 1932 г.
   
  Версия с нечетен брой тактове (mp3) според изданията от 1938 г. и 1941 г.
   
 2. Евера (mp3)
   
 3. Скачане (mp3)
   
 4. Тъкане (mp3)
   
 5. Мисли
   
  Оригиналната версия според изданията от 1938 и 1941 г. (mp3)
   
   Версия, подходяща за изпълнение на движенията според описанието от 1938 г. (mp3)
   
 6. Аум (mp3)
   
 7. Изгрява слънцето
   
  Оригиналната версия според изданията от 1938 и 1941 г. (mp3)
   
   Версия, подходяща за изпълнение на движенията според описанието от 1938 г. (mp3)
   
 8. Квадрат (mp3)
   
 9. Красота (mp3)
   
 10. Подвижност (mp3)
   
 11. Побеждаване (mp3)
   
 12. Радостта на земята (mp3)
   
 13. Запознаване (mp3)
   
 14. Хубав ден (mp3)
   
 15. Колко сме доволни - дълъг вариант (mp3)
   
  Колко сме доволни - къс вариант (mp3)
  Късият вариант се състои от двукратно изпълнение само на първите две части на музиката на упражнението
  в съответствие със забележката под неговия нотен текст в изданието "Паневритмия" от 1938 г.
   
 16. Стъпка по стъпка (mp3)
   
 17. На ранина (mp3)
   
 18. Дишане (mp3)
   
 19. Слънчеви лъчи (mp3)
   
 20. Пентаграм (mp3)
   
Други записи на паневритмията