Видео с упражнения от Паневритмията

Първият ден на Пролетта - упражнения от 1 до 10

Изгрява слънцето

Стъпка по стъпка