dobroto.org ->Слово: За значението на термина Бяло братство

 

            Учителят Беинса Дуно (Петър Дънов) излага своето Учение в над четири хиляди лекции и беседи, в книгите „Науката и възпитанието“, „Свещени думи на Учителя“, „Завета на цветните лъчи на светлината“, в статии и писма до учениците.  То е едновременно философия и приложна наука, съдържаща огромен брой методи за практическо приложение. Беинса Дуно създава Школа за изучаване и прилагане на Учението, която съществува в България от 1922 до 1944 година, годината, в която Учителят си заминава от този свят. Тази Школа той нарича „Школа на Бялото братство“, но никога не я регистрира като формална организация. Участниците в Школата си Беинса Дуно разделя на три категории – слушатели, оглашени и ученици.

            Бялото братство, в смисъла на Учението, е разумната космогонична сила на светлината и доброто, която се ръководи от Христос.

          „Някои казват, че Бялото Братство е в България. Голяма чест е направило то на България, ако мислите, че то е тук. Всемирното Бяло Братство не може да избере един такъв малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито Русия, другаде си има свое седалище. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е Всемирното Бяло Братство. Всички други хора: писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на Бялото Братство. И културата, правдивостта в света, се подтикват все от тяхната мощна сила, от техния мощен дух. Когато Христос дойде на земята, тия велики Бели Братя изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. И някои казват: Бялото Братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Бялото Братство. И ако съгрешат, Белите Братя ще се разправят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомним това нещо всички! Това трябва да се отпечата в умовете ви. Бялото Братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега, това, което имаме, това не е братство.“

Беинса Дуно, И пишеше на земята, неделни беседи, 22.02.1925, София

            Дошло е време както в България, така и по света, да се създаде братство на всички добри хора, без разлика на тяхното вероизповедание и формално членство в икономически, политически, професионални, неправителствени  и всякакви други организации, което да работи за приложението на Учението на Беинса Дуно в живота и да покаже на човечеството пътя към Новата Култура, „култура на Божията любов, култура на Божията мъдрост, култура на Божията истина, която ще научи хората как да живеят“.

            Бялото Братство е преди всичко един много висок идеал, една висша цел, към която се стремят всички разумни, пробудени души от съвременното човечество.

 

            Още по темата:

·        За Бялото братство от Словото на Беинса Дуно

·        Кой е ръководителят на Братството в България?