Майски концерт 7 май 2017 г.

 Песни от Учителя

 Песни на Орфей и Евридика