Концерт 2014 г.

 Песни от Учителя
 

 Песни на Орфей и Евридика
  (ПО = песен на Орфей, ПЕ = песен на Евридика)