Песните на Орфей и Евридика се изпълняват от Надя Колева.

    Съкращението ПО след името на дадена песен означава песен на Орфей,
    а ПЕ - песен на Евридика; числото е пореден номер на получаване на текста на песента.
    Всички песни са в mp3 формат.