Видео с упражнения от Паневритмията

№1-№10. Първият ден на Пролетта

Гледайте каченото в сайта видео

  Първият ден на Пролетта - без реклами и с възможност за избор на упражнение от съдържанието.

Гледайте каченото в YouTube видео.

№15. Аум

Гледайте каченото в сайта видео

  Аум

№16. Изгрява слънцето

Гледайте каченото в YouTube видео.

№25. Стъпка по стъпка

Гледайте каченото в YouTube видео.