Видео уроци по Паневритмия

Упражнение №11 "Евера"

Гледайте каченото в сайта видео

  Упражнение №11 "Евера" - видео урок, без реклами.

Гледайте каченото в YouTube видео.

Упражнение №12 Скачане

Гледайте каченото в сайта видео

  Упражнение №12 "Скачане" - видео урок, без реклами.

Гледайте каченото в YouTube видео.

Упражнение №13 "Тъкане"

Гледайте каченото в сайта видео

  Упражнение №13 "Тъкане"- видео урок, без реклами.

Гледайте каченото в YouTube видео.