Четирите издания, които публикуваме по-долу, са особено ценни, тъй като са хронологически първите, свързани с Паневритмията, и единствените, излезли от печат преди заминаването на Учителя Беинса Дуно от този свят през 1944 г. [още за източниците...]
 1. Асинета, "Паневритмия". София, 1935.
  Съдържа първоначален вариант на текстовете на паневритмията и текстове на още четири други песни.
  • PDF (212K)
    
 2. Беинса Дуно. "Паневритмия". София, 1938.
  Съдържа принципи на паневритмията, описание на движенията и музика за две цигулки.
 3. "Паневритмия - песни на хармоничните движения". София, 1941.
  Съдържа теоретични основи на паневритмията и музика с текст.
  • PDF Теоретични основи (817K)
  • PDF Музика с текст  (1405K)
  • PDF Музика и текст на "Евера" (230K)
   Публикува се допълнително, като корекция. Тук знакът за повторение на третия ред съответства на оригиналното издание. В по-горния вариант е бил преместен на ръка в началото на петолинието от собственика на книгата, използвана за сканиране.

  •  
 4. "Слънчеви лъчи - музика, движения и говор от Учителя". София, 1942.
  Съдържа принципи, музика с текст и описание на движенията на упражнението "Слънчеви лъчи".

Допълнителна литература по паневритмия.