1. Списък с литература за паневритмията PDF download )
 2. Нотният ръкопис на паневритмията от 1932 г. за
  музиката на упр. "Отваряне"
  PDF download )
 3. За Бога така се работи. PDF download )
  Разказ от Милка Периклиева за създаването на книгата "Паневритмия", 1938 г.
 4. Тайни и откровения PDF download )
  33 лекция на Общия окултен клас, 6 май 1936 г.
 5. Паневритмията PDF download )
  Учителят, Разговорите при Седемте рилски езера, Изд. "Кралица Маб", София, 1996 г.
 6. Учителят за Паневритмията
  Откъси от книгата "Акордиране на човешката душа", том II
  Издателство "Бяло Братство" 2000 г.
 7. Игри и песни. Ръководство за детски учителки PDF download )
  Милка Периклиева, София, 1935 г.
  Упражнения за малките юнаци   на стр. 13-19 са дадени от Учителя.