dobroto.org ->Паневритмия: Допълнителна литература -> Списък с литература за паневритмията

 

 

1.1. Книги за паневритмията, издадени след 1944 г.

1.      Paneurhythmy by P. Dounov, Viola Bowman, USA, Volume I, 1979

2.      Paneurhythmy, Volume II revised; The Rays of the Sun and Pentagram, Viola Bowman, USA, 1996

3.      La Paneurythmie, Le psychisme humain en Union avec L'Harmonie Universelle; Exercices d'imitiation de Peter Deunov, Beinsa Douno, by Iarmila Mentzlova, France, 1984

4.      Паневритмия, Учителя, съставители К. Въжаров и М. Митовска, 1993

5.      Паневритмия, Висш космичен ритъм, “Хелиопол”, 1996

6.      Паневритмия, Мъдрост, философия, откровение, Г. Стойчев, 1997

7.      Играем ли правилно паневритмията, дадена от Учителя?, Антоанета Янкова, 1998

8.      Paneurhythmy, Supreme Cosmic Rhythm, Music, Ideas, Movements Beinsa Douno, Byalo Bratstvo, Sofia, 1999

9.      Паневритмия и лекуване, Г. Стойчев, “Бяло Братство”, 1999

10.  Паневритмия от Беинса Дуно, Светозар Няголов, 1999

11.  Ръководство за изучаване на Паневритмия, подготвено от Комисия по Паневритмия, “Бяло Братство”, 1999 и “Мотивация” / помагало към Ръководството /

12.  Песните на Паневритмията, Беинса Дуно, Учебно помагало, 2001

13.  Паневритмията в автентични документи 1938 – 1942, Беинса Дуно, фототипно издание, 2004

14.  Паневритмия, Беинса Дуно, “Бяло Братство”, 2004

 

1.2. Спомени за Паневритмията на последователите на Учителя в поредицатаИзгревът на Бялото Братство...”

I том:

Галилей Величков, “Отношение и съзвучие на човешките души към Бога”, стр.22 – 25; “Английската кралица играе Паневритмия”, стр.25 – 26;

Мария Тодорова, “Паневритмия в Невидимия свят. Паневритмия в небето над връх Мусала”, стр.204 – 206; “Паневритмията наИзгрева”, стр.206 – 209; “Думите на Паневритмиятана Олга Славчева отИзгрева” и на Асавита от Божествения свят”, стр.210 – 213; “Задачата на Ярмила от Учителя и разрешението й от трите сестри”, стр.213 – 220;

Мария Златева, “Паневритмията чрез Духа Божий се оживотворява в Сила и Живот”, стр.352 – 354;

Борис Николов, “Паневритмията на слънцето заИзгрева”, стр.398 – 401; “Песни и танци на слънцето”, стр.401 – 404;

Николай Дойнов, “Паневритмията на Учителя и българският народ”, стр.494 – 507;

Елена Андреева, “Кога и как бе създадена Паневритмията”, стр. 550 – 556;

II том:

Борис Николов, “Паневритмията”, стр.263 – 266;

III том:

Борис Николов, “Къде играехме Паневритмия?”, стр.178 – 180;

IV том:

Галилей Величков, “Паневритмията. Студия”, стр.225 – 226; “Паневритмията”, стр.226 – 228; “Проблемите”, стр.228 – 232; “Учителят за Паневритмията”, стр.232 – 233;

Илия Узунов, “Защо не се приложи Паневритмията в българските училища”, стр.301 – 302;

Драга Михайлова, “Как да се играе Паневритмията”, стр.332 – 333;

VI том:

Крум Въжаров, “Ярмила Менцлова и Паневритмията”, стр.351 – 354;

VII том:

Драган Петков, “Вратите при Паневритмията”, стр.153 – 155;

Атанас Минчев, “Паневритмията и нейните порти”, стр.323 – 324;

Йорданка Жекова, Небесната Паневритмия”, стр. 622-623;

Анина Бертоли, “Паневритмия в Париж”, стр.660 – 661;

VIII том:

Катя Грива, “Асен Арнаудов и Ангел Янушев”, стр.319 – 320;

Мария Арсова, “Спомени на Катя Грива с Учителя: 1. Паневритмия, ”, стр.350 ;

Веска Величкова, “Преводи на английскиСлово и Паневритмия”, стр.494 – 496;

Виола Бауман, “Повелята на Учителя”, стр.523 – 524, “Отворено писмо, Виола Йорданова”, стр.527 – 528, “Писмо на Виола Йорданова до м-р Браун”, стр.528 – 529; “Писмо на м-р Браун до Виола Йорданова”, стр.529 – 532;

Величка Нягулова, “Ярмила Менцлова”, стр.558 – 559; “Анина / Анна / Бертоли, стр.559 – 560;

IX том:

Елена Андреева, “Как се създаде Паневритмията?', стр.156 – 159;

Паневритмия на Рила, „Образът на Учителя през моите очи”, стр. 383-384

XI том:

Величка Няголова, “Продължение за архива на Братството, пазен от фамилията Гобо във ФранцияАлпите”, стр.818 – 820;

Вергилий Кръстев, “Защо вървим по следите на архива на Анина Бертоли”, стр.820 – 823;

XIII том:

Милка Говедарова, “Как се разучавахаЛъчитеот Паневритмията”, стр.467 – 469; “Лъчите на Паневритмията”, стр.474 - ...; Последният разпит на Учителя, стр. 812 - 815

Вергилий Кръстев, “Принципите на Паневритмията и силите на разрушението чрез духът на заблуждението”, стр.810 – 812; “Какво направи духът на заблуждението чрез силите на разрушението с филма за Паневритмията”, стр.812 – 815; Приложение второ, стр. 836

XV том:

Николай Дойнов, “Легендата за песентаАум”, стр.334 – 335; “Паневритмията на Учителя и българския народ”, стр.336 – 344;

Вергилий Кръстев, “Паневритмиятахармония на Духът чрез мелодия, текст и движения”, стр.911 – 918;

Величка Няголова, “Как да се запази чистотата на Паневритмията”, стр.919 – 922;

XVI том:

Пеню Ганев, “Учителят за Паневритмията”, стр.752 – 753; “Вътрешен смисъл на Паневритмията”, стр.755; “За Паневритмията”, стр.756; “Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори )”, стр.757

XVII том:

д-р Стефан Кадиев, “Паневритмията”, стр.789 – 791;

XXI том:

Светозар Няголов, “Децата на Изгрева изучават Паневритмия”, стр.596;

Величка Няголова, “Светозар и Паневритмията на Учителя”, стр.720; “Светозар и книгите”, стр.726 – 729;

Костадин Няголов, “Паневритмията”, стр.796;

Величка Няголова, “За Ярмила Менцловаписмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от 13.02.2003г.”, стр.977 – 979; “Защо се променя Паневритмиятаиз писмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от 29.04.2003 г.”, стр.982 – 983; “За Паневритмията”, стр.983 – 987;

XXIII том:

Милка Периклиева, За Бога така се работи”, стр. 756; „Практически опит” стр. 772, „Доклад от Милка Периклиева за приложението на Паневритмията в българското училище” стр. 773-775;  Паневритмията”, стр. 775-788; „Новият човек и упражненията”, стр. 800

Вергилий Кръстев, Приложения за възстановяване на истинската Паневритмия, стр. 858-872

 

1.3. Други литературни източници:

  1. Акордиране на човешката душа”, том II: “Паневритмия”, стр.50 – 57; “Движения на доброто”, стр.57 – 60; “Дванадесетте врати на живота са отворени”, стр.60 – 64;
  2. Акордиране на човешката душа”, том III: “Паневритмия”, стр.24 – 41;
  3. Разговори при седемте рилски езера”: “Паневритмията”, стр.219 – 222;
  4. ЦветанаЛилияна Табакова, “Съзвучия от бъдещето”: “Два нови куплета на солото наСлънчеви лъчи”, стр.161 – 163;
  5. Новите гимнастически музикални упражнения”, 07.07.1933г., “Изгрев”, неиздаден материал, написан на печатна машина
  6. Боян БоевУчителят за образованието”: Предназначението на музиката и паневритмията в образованието”, стр.341 – 371;
  7. Александър Периклиев, “Паневритмията”, статия от непубликуван сборник-спомени