Към новата страница за мобилни устройства

Музиката на Панверитмията

Аранжимент: Петър Ганев
Изпълняват: Надя Колева - сопран
и струнен квинтет от ансамбъл "Софийски солисти": Петър Ганев - цигулка,
Никола Върбанов - цигулка, Огнян Константинов - виола,
Димитър Тенчев - виолончело, Цветомир Лазаров - контрабас

Варианти на музиката за игра с добавена пауза и сигнал за начало на всяко упражнение.
 1. Музиката на първите 28 упражнения на Паневритмията за игра

  Музиката е един файл, като между всеки две упражнения има пауза от около 15 сек., след това обявяване на името на упражнението и звуков сигнал за начало.

    Слушане и сваляне на музиката като един MP3 файл

    Гледане на видео клип с музиката тук без реклами.

    Гледане на видео клип с музиката в YouTube
 2. Архив за сваляне с цялата музиката на Паневритмията за игра.

  Песента на всяко упражнение е отделен файл в архива и започва с около 10 сек. пауза, съобщаване на името на упражнението и сигнал за начало. В архива има също така три файла за паузи - 5 сек., 10 сек. и 15 сек.
  Това Ви дава възможност да си създадете плейлист (playlist) с песните на Паневритмията в предпочитания от Вас медиен плейър (media player) и да добавите пауза с желаната продължителност преди песента на всяко упражнение.

 3. Първият ден на пролетта
   
  Музиката на всяко от първите 10 упражнения като отделни песни - подходящи за обучение.  
   
  Версия с четен брой тактове (mp3) според нотния ръкопис от 1932 г. на упражнения №6, №7 и №8, като освен това е коригирана и музиката на упр. №5 "Дигане" от 26 такта (2 х 13 такта) на 24 такта (2 х 12 такта). По този начина се избягва започването на движенията на упражнението с ляв крак при второто изпълнение на музиката и вместо 13 повторения на движенията на упражнението имаме 12. За първи път тази корекция е направена в оркестрацията на Димитър Грива за симфоничен оркестър от 1973 г.
   
  Версия с четен брой тактове (mp3) според нотния ръкопис от 1932 г. на упражнения №6, №7 и №8 като упр. №5 "Дигане" е 26 такта, както е според изданията от 1938 г. и 1941 г.
   
  Версия с нечетен брой тактове (mp3), както е според изданията от 1938 г. и 1941 г.
   
 4. Евера (mp3)
   
 5. Скачане (mp3)
   
 6. Тъкане (mp3)
   
 7. Мисли

  Версия на музиката, подходяща за изпълнение на упражнението според оригиналното описание на движенията от 1938 г. (mp3)
   
  Версия на музиката според нотния текст в изданията от 1938 г. и 1941 г. (mp3)
   
 8. Аум (mp3)
   
 9. Изгрява слънцето
   
  Версия, подходяща за изпълнение на упражнението според описанието на движенията от 1938 г. (mp3)
   
  Оригиналната версия на музиката според нотния текст в изданията от 1938 г. и 1941 г. (mp3)
   
 10. Квадрат (mp3)
   
 11. Красота (mp3)
   
 12. Подвижност (mp3)
   
 13. Побеждаване (mp3)
   
 14. Радостта на Земята (mp3)
   
 15. Запознаване (mp3)
   
 16. Хубав ден (mp3)
   
 17. Колко сме доволни - дълъг вариант (mp3)
   
  Колко сме доволни - къс вариант (mp3)
  Късият вариант се състои от двукратно изпълнение само на първите две части на музиката на упражнението
  в съответствие със забележката под неговия нотен текст в изданието "Паневритмия" от 1938 г.
   
 18. Стъпка по стъпка (mp3)
   
 19. На ранина (mp3)
   
 20. Дишане (mp3)
   
 21. Слънчеви лъчи (mp3)
   
 22. Пентаграм (mp3)