1. Пробуждане
   
 2. Примирение
   
 3. Даване
   
 4. Възлизане
   
 5. Дигане
   
 6. Отваряне
   
 7. Освобождение
   
 8. Пляскане
   
 9. Чистене
   
 10. Летене